По пътя на сърцето!

По пътя на сърцето
Още с раждането си попадаме в общество,
в което за да си приет, трябва да спазваш непременно
неговите правила и норми.
Родителите първи започват да ни моделират
за да се харесаме на тях, на другите.
По-късно, за да сме приети, ние се конформираме.
Да си призная и аз вървях по този път!
Пътят на нормите и рамките!
Но от както избрах себе си, вървя по пътя на сърцето си!
Как се живее там? – Леко!!!
Как се случва? – С упоритост!!!
Как се чувствам? – Пълна с любов!!!