Блог / Конфликтите – възможност да създадем взаимен интерес и да разрешим отдавна отлаган проблем

Тук може да намерите последните ми статии.

Конфликтите – възможност да създадем взаимен интерес и да разрешим отдавна отлаган проблем


Конфликтите – възможност да създадем взаимен интерес и да разрешим отдавна отлаган проблем

Междуличностният конфликт не съществува сам по себе си. Той се появява, когато двете страни смятат интересите си за несъвместими. Зависи от това как възприемаме действията или целите на другите.

Конфликтът се появява и тогава, когато някоя от страните участник в него пожелае да наложи своята власт.

Конфликтите биват относно:  факти, методи,материални блага, разлика в целите, съперничество, конкуренция и други.

Понякога хората не говорят за своите различия и разногласия. Те очакват нещата да отминат, да се потушат, другата страна да намери решение.

Всъщност несигурните хора с ниско самочувствие избягват конфликтите. Премълчават с идеята да се намери някакво друго решение. Те се боят да изкажат своето мнение с, ако то е противно на околните, и да влязат в конфликт. Не защитават своята позиция, защото се страхуват  да не получат отрицателно отношение от другите хора – страхуват се от тяхното неодобрение. Одобрението наоколните им е необходимо за повдигане на тяхното ниско самочувствие.

Отстояването на своите позиции, въпреки неодобрението на околните , и създаването на конфликт са характерни за хората с високо самочувствие. Те действат смело според своите възгледи и приети решения и не се интересуват от мнението и одобрението на околните. Това, не означава ,че трябва да търсят конфликт, но когато се налага те го разрешават.

 

Следването на следващите стъпки ще ви помогне да разрешите конфликта:

 

Стъпка 1

 

Необходимо е да признаем, че имаме разногласия, различно мнение и е важно да поставим картите на масата за обсъждане и разрешаване.

 

В тази стъпка е важно да бъдем открити и споделяме нещата, които не ни харесват. Да внимаваме да не попадаме в капана на очакванията,че другата страна ще се досети.

Разбери преди да си разбран. Трябва да се водим от този принцип. Ако искаме да ни разберат ние трябва да говорим на езика на другия.

 

 

Стъпка 2

 

Започване на позитивното и уважително отношение, което включва емоционален самоконтрол.

 

Умението да управляваме емоциите като яд, страх и обида за мнозина се оказва най-важната част от уреждане на конфликта.

Нашата нервна система е устроена така , че в случай на опасност ответната реакция   ще е под формата на остъпление или атака. Затова не е изненада, че в конфликтните ситуации ние се проявяваме от най-лошата си страна или се отдръпваме от конфликтаНо освен това все пак сме разумни същества и като такива имаме способността логически да мислим и да избираме – и  точно тези умения трябва да проявим, ако възникнат разногласия.

 

Ние можем да разрешаваме конфликтите , ако действаме , а не противодействаме.

 

Стъпка 3

 

Важно е да управляваме емоциите си. Правилното управление на емоции включва умението да ги освобождаваме по начин , който не вреди нито на нас, нито на околните.

 

Добре е да намерим собствените си механизми или да се консултираме със специалист /психолог, психотерапевт, психоаналитик/. Това ще доведе до умението ни попадайки в конфликтна ситуация ние да водим преговори.

 

Стъпка 4

 

Наличието на пауза

 

Понякога не е необходимо конфликта да приключи в деня, който е започнал. Страните е необходимо ако виждат,че интензитета на емоциите нараства да прекратят конфликтната ситуация за период без силен емоционален изблик.

Времето на прекратяване на конфликта трябва да се използва за сваляне на емоционалното напрежение, което ще доведе до провеждането на разговор с резултат.

 

 

Стъпка 5

 

Целта на всеки конфликта е необходимо да бъде обсъждане на вариант и от двете страни, който да ги удовлетворява.

 

В конфликтната ситуация, която не завършва с договаряне на двете страни и зачитане на мнение и интереси, на по-късен етап от общуването ще доведе до нова конфронтация.

Ето защо е от изключителна важност позицията на всички участници да бъде споделена и изслушана. Всяка от страните трябва свободно да обяви своята гледна точка и да се разгледат позитиви и негативи.

Конфликт , който приключва с компромис, примирие или налагане на власт, рано или късно ще доведе до нов, който ще избухне с по-голяма сила.

 

 

 

Стилове на поведение в конфликтни ситуации.

 

Като участници в конфликта, в зависимост от нашето поведение ние заемаме различни роли.

Те са следните :

Акула – налагане със сила и доминиране

Лисица – забърква конфликта, склонна на компромис

Костенурка – избягване, оттегляне

Мече – заглаждане, усложливост

Сова – сътрудничество

 

Тези пет стила се определят в зависимост от това дали в конфликтната ситуация сме загрижени за себе си или за това да запазим отношенията с другите.

 

 

Когато се научим да поглеждаме на конфлекта като на възможност за изчсняване на ситуацията, това ще ни помогне да разрешим дълго отлагани проблеми.

 

 

Използвана литература в статията:

Линда Кейц – „ Самочувствие * увереност* оптимизъм , Практически наръчник